Webmaster

Noe du vil publisere? Har du noen innspill?

Kontakt Klas Einersen

Kontaktpersoner

Styret i GFK
post@gardermoen... 

Skolesjef
Steinar Storm Kristiansen
Tlf. 413 80 441
 
Søknad om medlemskap/ID-kort/kurs
Egil Risbø
Tlf. 905 39 425
Klas Einersen
Tlf. 915 33 171

Invitasjoner

Støtt klubben

Grasrotandelen - Norsk Tipping
Støtt oss med din grasrotandel! 

Ved å tilknytte GFK som din grasrotmottaker, vil klubben få 5% av det du spiller for hos Norsk Tipping!

Nyttige linker

01384
bilde 468a melvinbooking
Avinor IPPC

GFK på Facebook

Åpen side: fjesbok

For medlemmer: fjesbok

 

Flight Safety

Klubbregler

Etter krav fra et enstemmig styre den 28.11.98, er følgende regler for Gardermoen flyklubb vedtatt, og endringer etter ekstraordinert årsmøte 20.09.2003.

1. Intern - kontroll

 • Alle medlemmer skal før 1. mai hvert år ajourføre sitt kartotekkort ( husk bilde )
 • Alle som vil fly, må hvert år før 1. mai levere inn utfylt sjekkliste for internkontroll som klubben har utarbeidet, ( finnes på nettsiden under medlemskap) og tilfredstille de krav som der er listet opp.
 • Må sette seg inn i informasjon - oppslag i klubblokalene og på websiden.
 • Det er ikke tillatt for medlemmer å uttale seg til presse på vegne av klubben. Erfaring fra andre klubber ved ulykke, viser at det er svært uheldig. Ved GFK er det bare styret etter fullmakt som kan gi en slik uttalelse.

2. Tilgang til klubblokalene.

 • Alle betalende medlemmer har rett til å få utkvittert nøkkel. Det må innbetales et depositum på kr. 200,-. Når medlemskapet opphører, skal nøkkel innleveres.

3. Bruk av lokalene

 • Alle som betaler inn til reservefond og elever, vil bli satt opp på "lørdagsvakt" mellom kl. 10.00 og kl. 15.00.
 • Hensikten er å skape et positivt miljø, ordne booking, rydde og vaske lokalene. De som ikke møter til vakt, må betale kr. 250,- til klubbkassa.
 • Klubblokalene skal vær røykfrie.
 • Ta vare på lokalene. Vi har det fint.

4. Tilgang til flysiden.

 • HMS kurs, klubbutsjekk, vandel og pålagte oppgraderinger når styret krever dette.
 • Du er ansvarlig for de personer som du tar med inn på flysiden, og de må føres opp på passasjerlise.
 • Ved uhell ring OSL 911 eller 64 81 22 64/65.
 • Det er ikke tillatt å slippe personer fra andre firmaer/selskaper inn på flysiden gjennom vår utgang, selv om vedkommende har adgang til rød sone.

5. Booking og bruk av fly.

 • Alle har lik rett til flyene
 • Fly som ikke skal benyttes, må avbestilles. Ved ikke fremmøte til rett tid, vil flyet stå til fri disposisjon etter 15. minutter.
 • Skal flyet bookes mer enn en dag i helgene, må det godkjennes av styret. Det må betales- flyes for minst 3 timer pr. dag.
 • Flyleie må betales senest innen 10 dager.
 • Booket fly kan bli overbooket av: pri.1. SAR oppdrag/øvelse med politi

pri. 2. Brannvak
pri. 3. LPT 1


Presisering:

Som hovedregel starter og avsluttes all booking på Gardermoen.
Dette betyr en booking selv om flere flyr sammen.(Gjelder ikke ved skoling med flere elever )

 • En booking kan vare inntil 36 timer.
 • lenger booking skal godkjennes av stryret tlf. 90 50 51 00
 • Kun 3 bookinger frem i tid pr. person/gruppe av flere.
  (Instruktører, utdanningskontakt, sekretær og formann kan booke flere for andre, og i forbindelse med klubbturer, gap og flystevner.)

----------------------------------------------------------------------------

Gjelder bare LN-AGM fra 01 september til 01.juni.
Lørdager kl. 08.00 til søndager og andre helligdager til kl. 21.00.

 • Maks 5 timer pr. booking og minst 2 timer betalt tid ved booking over 4 timer.
  ( Oppfordrer til at avstander som tilsvarer T/R Vermundsjøen osv., maks inntil 4 timer pr. gruppe. )
 • Avbooking til lørdag og søndag gjøres senest fredag kl. 20.00. Deretter er det fri booking av ledig tid. Ønskes utvidelse av tid skal dette godkjennes av styret. ( Tlf. 90 50 51 00)
 • Senere avbooking som ikke skylles snag, værforhold eller sykdom belastes ved gjentagelse med 1 time.

( Reglene her åpner for stor fleksibilitet og muligheter. Men også ansvar om å avbestille i god tid for å åpne opp for andre. Tar du en overnatting fra fre. til lørdag, må du være tilbake senest lør. kl. 13.00. Overnatting fra lør. til søndag er kun mulig hvis flyet er ledig til dette på fredag kveld.)

I samråd med flyeierne har styret bestemt at ingen av flyene skal brukes på: 
Feiring. 


Flybooking, link

Oppfordrer til:

 • bruk "stand by"
 • skriv i merk. felt hvem som du flyr sammen med, og hvor du skal.
 • ring til nestemann hvis du blir forsinket.
 • avbestill i god tid, spesielt i helgene og ved langbooking.
 • vær tålmodig, din tur kommer.

Flystatus

LN-AGW > Operativ
LN-AGM > Operativ
LN-FLU > Operativ

Oppdatert: 12.04.2018

Pilotressurser

Rettighetsforlengelse/ LPC:

Rune Tranholt
Tlf. 950 24 249
Web: Klikk her

 

Instruktør/utsjekk for PPL/A-innehavere:

 

Arne H. Krumsvik
Tlf. 915 86 575

Instruktører

Instruktører i GFK:

 

Skolesjef:

Steinar Storm Kristiansen
Tlf. 413 80 441
 

Ass. skolesjef:

Tomas Krogstad
Tlf. 952 44 607

 

Hans Edvard Sunde
Tlf. 986 33 000
Thomas Ekeren
Tlf. 975 39 093

Prøvetur m/instruktør:
Pris kr. 1.800,-

Webkamera

Storefjell/Klanten (ENKL)
Klikk her

Kjeller (ENKJ)
Klikk her

Rakkestad (ENRK)
Klikk her

Eggemoen (ENEG)
Klikk her

Hamar (ENHA)
Klikk her

Starmoen (ENSM)
Klikk her

 

Destinasjoner

Hamar (ENHA)
Viktig info om Hamar 
Sjekk NOTAM før flyvning!
Klikk her

Kjeller (ENKJ)
Info (f.o.m 30/5-13)
Klikk her

Rakkestad (ENRK)
Ny driftshåndbok
Klikk her

Torsby (ESST)
Landingsrestriksjoner
Klikk her